Wiki

New Case Case Status
Log In

Wiki

 
Thank you for submitting your inquiry.
You can track the status of your inquiry here.
You may want to save your case's ticket: 688435_ecmi76at


  (Open) Edebiyat Tarihi - edebiyattarihi.com
   
   
   

   Edebiyat tarihi, bir ulusun çağlar boyunca meydana getirdiği ebebî eserleri inceleyerek, düşünceler ve duyguda izlediği yolu, geçirdiği evreleri bize tanıtır. Bu bakımdan uygarlık tarihinin önemli bir koludur. Edebiyat tarihinin dayanağı, edebi eserlerle yaratıcı kişilerdir.  https://edebiyattarihi.com/  tarihi, bir ulusun çağlar boyunca meydana getirdiği ebebi eserleri inceleyerek, düşünceler ve duyguda izlediği yolu, geçirdiği evreleri bize tanıtır.

   <img width="409" src="https://edebiyattarihi.com/wp-content/uploads/2021/12/cropped-edebiya-t.png">