Wiki

New Case Case Status
Log In

Wiki

 
Thank you for submitting your inquiry.
You can track the status of your inquiry here.
You may want to save your case's ticket: 393138_j6hhqq48


  (Closed) (Sans titre)
   
   
   
  PAC được sử dụng trong lọc nước, giúp kết lắng các hợp chất keo và chất lơ lửng, loại bỏ chất hữu cơ, vi khuẩn, virus, dùng xử lý nước thải chứa cặn lơ lửng như nước thải công nghiệp ngành gốm sứ, gạch, giấy, nhuộm, nhà máy chế biến thủy sản, xí nghiệp giết mổ gia súc
  Địa chỉ 1:    số 4, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
  Địa chỉ 2:    Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh
  SDT:    0911481823
  Website:    https://hoachat.vn/keo-tu-pac/
  https://hoachat.vn/keo-tu-pac/

  https://www.linkedin.com/in/hoachatpac31/
  https://www.pinterest.com/hoachatpac31/
  https://hoachatpac31.tumblr.com/
  https://www.goodreads.com/hoachatpac31
  https://en.gravatar.com/hoachatpac31
  https://about.me/hoachatpac31
  https://hoachatpac31.wordpress.com/
  https://www.youtube.com/channel/UC30uWAFa5YGxOkhIeJroClA/about
  https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=vi&user=Jn-VzbkAAAAJ
  https://hoachatpac31.blogspot.com/
  https://draft.blogger.com/profile/14839430545760763889
  https://www.behance.net/pac31
  https://dribbble.com/hoachatpac31/about
  https://flipboard.com/@hoachatpac31/pac-31-ketf4akjy
  https://www.reddit.com/user/hoachatpac31
  https://www.producthunt.com/@hoachatpac31
  https://www.kickstarter.com/profile/hoachatpac31/about
  https://fr.quora.com/profile/PAC-31
  https://www.flickr.com/people/193107755@N02/
  https://repo.getmonero.org/hoachatpac31
  https://git.qt.io/hoachatpac31
  https://gitlab.com/hoachatpac31
  https://vbscan.fisica.unimib.it/hoachatpac31
  https://git.project-hobbit.eu/hoachatpac31
  http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1100209/Default.aspx
  http://www.peteralbrecht.com/user-profile/userid/8717
  http://ilambh.medilam.ac.ir/User-Profile/userId/15599
  http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/userId/61701/Default.aspx
  https://ludomanistudier.dk/konference/pac-31
  https://wnyblues.org/My-Blues-Society/My-Profile/userId/136353
  http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/userId/58836/Default.aspx
  https://www.oaklandperio.com/User-Profile/userId/270594
  http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/88806/Default.aspx
  http://wiznotes.com/UserProfile/tabid/84/userId/926093/Default.aspx
  http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/userId/171874/Default.aspx
  https://www.equestrianbookfair.com/UserProfile/tabid/57/userId/34790/Default.aspx
  http://www.fcaofillinois.org/Activity-Feed/My-Profile/UserId/14207
  http://dpkofcorg00.web708.discountasp.net/home/UserProfile/tabid/43/userId/2922/Default.aspx
  https://catchthemes.com/support-forum/users/hoachatpac31/
  https://themepalace.com/users/hoachatpac31/
  https://mythem.es/forums/users/hoachatpac31/
  https://yolotheme.com/forums/users/hoachatpac31/
  https://www.max2play.com/en/forums/users/hoachatpac31/
  https://www.smartmenus.org/forums/users/hoachatpac31/
  https://nootheme.com/forums/users/hoachatpac31/
  https://tickets.momizat.com/forums/users/hoachatpac31/
  https://cactusthemes.com/forums/users/hoachatpac31/
  http://fusion0202.s602.xrea.com/mypukiwiki/index.php?hoachatpac31
  http://bjsite.main.jp/bjwiki/index.php?hoachatpac31
  http://ee72078.moo.jp/chinsan/pc/Lab/index.php?hoachatpac31
  https://www.ueda.info.waseda.ac.jp/~wakako/wiki/index.php?hoachatpac31