Wiki

New Case Case Status
Log In

Wiki

 
Thank you for submitting your inquiry.
You can track the status of your inquiry here.
You may want to save your case's ticket: 392916_4qvqn7b4


  (Closed) doanhaokien
   
   
   


  Tôi là Đoàn Hào Kiện - CEO của phantichtaichinh.com. Phân tích tài chính là công việc quan trọng trong môi doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích tài chính để doanh nghiệp xác định lợi nhuận, nợ phải trả, thế mạnh và tiềm năng thu nhập trong tương lai. Phân tích tài chính là 1 khía cạnh quan trọng của tất cả các hoạt động thương mại vì nó cung cấp nhưng hiểu biết có thể hành động về năng lực và tiềm năng trong tương lai của tổ chức. #phantichtaichinh #taichinh
  Hastag: #doanhaokien #phantichtaichinh #taichinh
  Địa chỉ: 45 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
  SĐT: 0967856432
  Website:
  https://phantichtaichinh.com/
  https://twitter.com/doanhaokien
  https://www.linkedin.com/in/doanhaokien/
  https://www.pinterest.com/doanhaokien/
  https://doanhaokien.tumblr.com/
  https://www.goodreads.com/doanhaokien
  https://en.gravatar.com/doanhaokien
  https://about.me/doanhaokien/
  https://doanhaokien.wordpress.com/
  https://www.youtube.com/channel/UCfl83u25ibKsJs1JEVCPWcw/about
  https://angel.co/u/doanhaokien
  https://doanhaokien.blogspot.com/
  https://draft.blogger.com/profile/08322853526712044430
  https://www.behance.net/doanhaokien
  https://dribbble.com/doanhaokien/about
  https://flipboard.com/@doanhaokien
  https://www.reddit.com/user/doanhaokien
  https://www.producthunt.com/@doanhaokien
  https://www.kickstarter.com/profile/1278799612/about
  https://fr.quora.com/profile/Doan-Hao-Kien
  https://www.intensedebate.com/profiles/doanhaokien
  https://www.flickr.com/people/doanhaokien/
  https://band.us/band/84065621/intro
  https://repo.getmonero.org/doanhaokien
  https://git.qt.io/doanhaokien
  https://gitlab.com/doanhaokien
  https://vbscan.fisica.unimib.it/doanhaokien
  https://git.project-hobbit.eu/doanhaokien
  http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1099732/Default.aspx
  http://www.peteralbrecht.com/user-profile/userid/8320
  http://ilambh.medilam.ac.ir/User-Profile/userId/15209
  http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/userId/60891/Default.aspx
  https://ludomanistudier.dk/konference/doanhaokien
  https://wnyblues.org/My-Blues-Society/My-Profile/userId/135904
  http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/userId/58146/Default.aspx
  https://www.oaklandperio.com/User-Profile/userId/262557
  http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/87230/Default.aspx
  http://wiznotes.com/UserProfile/tabid/84/userId/911241/Default.aspx
  http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/userId/170223/Default.aspx
  https://www.equestrianbookfair.com/UserProfile/tabid/57/userId/33258/Default.aspx
  http://www.fcaofillinois.org/Activity-Feed/My-Profile/UserId/13970
  http://dpkofcorg00.web708.discountasp.net/home/UserProfile/tabid/43/userId/2590/Default.aspx
  https://mythem.es/forums/users/doanhaokien/
  https://yolotheme.com/forums/users/doanhaokien/
  https://www.max2play.com/en/forums/users/doanhaokien/
  https://www.smartmenus.org/forums/users/doanhaokien/
  https://nootheme.com/forums/users/doanhaokien/
  https://tickets.momizat.com/forums/users/doanhaokien/
  https://cactusthemes.com/forums/users/doanhaokien/
  https://support.themecatcher.net/forums/users/doanhaokien
  https://www.marshmutt.com/members/doanhaokien/profile/
  http://fusion0202.s602.xrea.com/mypukiwiki/index.php?doanhaokien
  http://bjsite.main.jp/bjwiki/index.php?doanhaokien
  http://ee72078.moo.jp/chinsan/pc/Lab/index.php?doanhaokien
  https://www.ueda.info.waseda.ac.jp/~wakako/wiki/index.php?doanhaokien